Kimyasal Dozaj Sistemleri

Kimyasal dozaj üniteleri ; Bir çok alanıda çok farklı kimyasalların dozlanması amacıyla kullanılmaktadır. Genel anlamda, arıtım sektöründe kullanılan dozaj ünitelerinin temel amacı, su kalitesinin istenilen seviyeye getirilmesidir.

Kapalı devre çalışan sistemlerde kışır önleyici, biosid, oksijen tutucu ve dispersant dozlanmasında, ters osmos sistemlerinde antiskalant, sodyummetabisülfit ve benzeri kimyasalların dozlanmasında, dezenfeksiyon veya oksidant amaçlı klor, hidrojen peroksit ve benzerlerinin dozlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

  • Elektrik enerjisine bağlı olarak manuel veya otomatik çalışabilme,
  • Debi pH ve ORP'ye bağlı oransal dozlama yapabilme,
  • Pompa üzerinden kapasite ayarlayabilme, hatasız dozlama yapabilme.

Büyütmek İçin Resmin Üzerine Tıklayınız...

Kimyasal Dozaj Sistemleri
Kimyasal Dozaj Sistemleri
Kimyasal Dozaj Sistemleri
Kimyasal Dozaj Sistemleri
Kimyasal Dozaj Sistemleri
Kimyasal Dozaj Sistemleri
Kimyasal Dozaj Sistemleri