Kanalizasyon (Evsel) Atık Suların Arıtılması

Çevre ve Orman Bakanlığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen yerleşim alanlarında , kullanılmış suların çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılması gerekmektedir.

Ayrıca bu Evsel Atık Sular , arıtıldıktan sonra bahçe sulama olarak kullanılmaktadır.